Styret i Ludvig Skattums Legat til Gjøvik Bys Vel

Informasjon om styret

Legatets styre består av 4 medlemmer hvorav to oppnevnes av og blant etterlatte etter Haagen Skattums familie. De to øvrige medlemmene er representanter for Gjøvik kommune ved henholdsvis tjenesteleder for kultur og den til enhver tid fungerende rektor ved Gjøvik Kunst- og kulturskole. Som styrets leder fungerer en av Skattum-familiens representanter, valgt av styret. For tiden er Ted Skattum styrets leder og Margrethe Skattum er styrets nestleder.

Styrets medlemmer

Ted Skattum: Styreleder

Margrethe Skattum: Styremedlem

Anna Thorud Hammer: Styremedlem

Helge Johan Øye: Styremedlem