Ønske om flere samarbeidspartnere

Ludvig Skattums Legat til Gjøvik Bys Vel ønsker flere samarbeidspartnere som kan  styrke kapitalen til legatet. Dette vil føre til at vi kan støtte flere potensielle kandidater og søkere, og ikke minst fremme byens musikk og kulturliv.

 Er du interessert se ”Kontakt oss”