Pan skulptur (1966)

Pan er en av mange skulpturer legatet har bekostet. Skulpturen er plassert ved Fahlstrømsplass som ligger sentralt i Gjøvik sentrum. Fahlstrømplass går også under navnet Pan-parken.

Pan gir et uttrykk for hva Ludvig Skattums Legat til Gjøvik Bys Vel står for. Skulpturen kobler sammen de tre hovedområdene for støtte fra våre vedtekter; Kunst, musikk, og forskjønnelse av byen, i og med at Pan spiller på en fløyte. 

Det er kunstneren Knut Steen som har stått for denne vakre skulpturen og den ble satt opp i 1966, i forbindelse med parkens fornyelse.