Tidligere mottakere

Sinfonietta Innlandet

Utdeling av midler

Ludvig Skattums Legat til Gjøvik Bys Vel har i en årrekke utdelt midler til kandidater som har søkt om støtte til musikk og kulturberikelser. Utdelinger av midler har også gått til forskjønnelse av Gjøvik by. Legatet har bidratt til at enkeltpersoner og grupper har hatt muligheter til å videreutvikle seg innenfor sin sjanger.

Styret i Ludvig Skattums Legat har også utdelt midler til kandidater de mener har utmerket seg uten at det har foreligget søknad fra kandidat.

Oversikt over utdelinger av midler ( 2006-2018):

2019:Andre kulturelle formål:

 • 5 000 tildelt Magnus Ingemund Kjelstad til reise og timer med sangpedagog

2017-2018:Fremme av byens musikkliv:

 • 20 000 pr år tildelt Sinfonietta Innlandet

2015-2016: Fremme av byens musikkliv:

 • 20 000 kroner i 3 år tildelt Sinfonietta Innlandet til drift og kunstnerisk produksjon.

                  Kulturelle formål:

 • 10 000 kroner tildelt Gjøvik Speidergruppe til arrangement "Speiding 100 år på Gjøvik".

2012-2013: Fremme av byens musikkliv:

 • 7 500 kroner ble tildelt Stian Sopp for hans musikk karriere innen slagverk.

           Utdeling av midler fra styret uten foreligget søknad:

 •  5 000 kroner ble tildelt Rolf Bekkelund (88 år), for hans innsats ved Gjøvik Kunst- og kulturskole.
 •  7 500 kroner ble tildelt  Gjøvik Sinfonietta.

2011:   Fremme av byens musikkliv:

 • 5 000 kroner ble tildelt Fredheim Blandede Kor for div. arrangementer.
 • 5 000 kroner ble tildelt Hilde Svae for Allsang og Sommerskole.

          Forskjønnelse av byen:

 • 100 000 kroner gikk til innkjøp av ny skulptur ” Føllet med den blå manen” laget av kunstneren Siri Bjerke, i forbindelse med byens 150 års jubileum.

2010: Styret valgte å ikke utdele midler dette året, ettersom utsmykking av skulpturer var hovedmålet for legatet dette året.

2009:  Fremme av byens musikkliv:

 • 12 000 kroner ble tildelt Vegard Bjerkevold Nilsen for hans gjennomføring av Gjøvik Kultur- og Kammermusikkfestival.

           Forskjønnelse av byen:

 • 6 000 kroner ble tildelt Petter Børde ( Gjøvik Gårdeier -forening), til leie av skulpturer i Gjøvik gågate.

            Kulturelle formål:

 • 6 000 kroner ble tidelt Odd Christian Hagen for oppsetning av uteteateret ” Dyrene i Hakkebakkeskogen” i samarbeid med Odd Productions / Gjøvik sommerteater.

2008:  Styret valgte å ikke utdele midler dette året, pga store deler av ressursene i legatet gikk til utsmykking av skulpturer i 2007.

2007:  Syret valgte å ikke utdele midler til kandidater, ettersom utsmykking av skulpturer i Gjøvik sentrum var hovedmålet for legatet dette året.

2006: Fremme av byens musikkliv:

 • 3.000 kroner ble tildelt til Gjøvik's Kor 90 for konsert sammarbeids med London Community Gospil Choir.
 • 3.000 kroner ble tildelt musikeren Sissel Morken Gullord.
 • 2.000 kroner ble tildelt til sangkoret Korpus.
 • 2.000 kroner ble tildelt til Gjøvik Spellmannslag.
 • 10.000 kroner ble tildelt musikk-studenten Gro Tangen.
 • 3.000 kroner ble tildelt til Torbjørn Aurvåg for å skrive egene verk til 150 års jubileet for Skiblander.
 • 2.000 kroner ble tildelt opra-sangeren Thor Even Brenden.

        Forskjønnelse av byen:

 • 5.000 kroner gikk til nye blomsterbed ved Fisherparken.
 • 10.000 kroner gikk til ny skulptur av Siri Bjerke.

      Kulturelle formål:

 • 5.000 kroner ble tildelt til Gjøvik Kunstgalleri for hovedkonsert i forbindelse med Skiblanders 150 år jubileum.
 • 3.000 kroner ble tildelt Gjøvik sentrums speidergruppe som feiret 90 års jubileum, samt at speiderhytten var 70 år.
 • 2.000 kroner ble tildelt Gjøvik og Totens slektshistorielag for utskrift av kirkebøker for Vårdal.
 • 3.000 kroner ble tildelt Tom Pettersen for oppsett av mobil musikk paviljong/scene i Gjøvik.
 • 2.000 gikk til tradisjonsmusikkarkivet for Vestoppland i forbindelse med istandsetting av Inga Volckmars fiolin på Gjøvik Gård.
 • 3.000 kroner ble tildelt til Ola W. Kavli for spillene på Gjøvik Gård i forbindelse med oppsett av teater-stykket " Caspar".