Svanepar

Svanepar står uten for CC-storsenter og er laget av kunstner Erik TandBerg. Skulpturen er bekostet av  Ludvig Skattums Legat til Gjøvik Bys Vel.