Hans Mustad

Hans Mustad ( fabrikkeier 1873-1918)

Skulturen er plassert ved Hans Mustad plass og ble avduket i 1953. Skulpturen er laget av kunstneren Per Hurum og er bekostet av Ludvig Skattums Legat til Gjøvik Bys Vel, Vardal Kommuner og andre innsamlede midler.